2024 kurbanKÜLLİYE MART 2024resres2resss1kreşkurs ressress4kazkŞahin Yılmaz HocaefendikülliyeKÜLLİYE ANA GİRİŞ kazakKÜLLİYE ANA GİRİŞ 1ŞAHİN HOCAM VE AYET HADİSyeni külliyekazak öğrencilerdib ali erbaşçiçek birincikursmeb ziyaret1yatakçiçek birincikülliye girişDestek SlideDerecelerhesap numaralarcumhurbaşkanımızturkiyebirinciHilaliye Education Fondation English Brochuremeb ziyaret41. Hafızlık MerasimimizMaziKülliyemiztürkiye birincisi vali ziyaret
2024 kurban2024 2025 ÖN KAYITLARhilaliye örgün eğitim ile hafızlıkçiçek birinci1çiçek birinciZEKATHAYIRLI CUMALARHAFIZLIK BİRİNCİSİ VALİ ZİYARETonavcıibrahim onavcı birincilikahmet said ipek 2 likibrahim mete çoban 2 likhesap numaralarKIZ KURSU YARIŞMA
Şahin YILMAZ

Şahin YILMAZ Hocaefendi, 1936 senesinde Erzurum’un İspir İlçesi Elmalı Köyünde dünyaya gelmiştir.

    1945 senesinde babasından Kur’ân okumayı öğrenip mukim bulunduğu köyün imam-hatipinin de yardımıyla hıfza başlamıştır.

    O günün şartlarının zorluğundan dolayı hıfzını 1950 senesine gelindiğinde bitirebilmiştir.

     İlim tâhsil aşkı Şahin YILMAZ Hocaefendiyi, İstanbul’a sevkeder. Gönenli Mehmed Efendi ve diğer hâmiyetli hâdimlerin ilgilenmesiyle tamir ettirilip hizmete açılan Üçbaş Medresesinde kalmaya başlar. 

    Çolak Mehmed Efendi, Sâlih Efendi, Abdulhalim Efendi’nin de içerisinde bulunduğu kimi kıymettar hocalardan muhtelif dersler alır. Lâkin Erzurumdaki ders istikrarını yakalayamadığından dolayı memleketine geri dönmeye karar verir. Belli bir müddet memleketinde kaldıktan sonra rahatsızlığı sebebiyle soğuğa dayanamadığından 1955 senesinde İstanbul’a tekrar gider.Ortaköy’de Dereboyu Câmii’nin odasında kalmaya başlar. Burada asıl eğitimini aldığı Safvet Efendiyle tanışır.

    Konya Ermenekli Safvet Hocaefendi Beyazıd Medreselerinde ders-i âmm olarak göreve başlamış, şer’iye vekaleti vekilliği, kütüphaneler müdürlüğü ve aynı zamanda padişahın huzurunda ilmî mes’eleleri mübahese eden huzur hocalığında bulunmuş bir âlimdi.

    Safvet Efendi’den belâgat, ilm-i kelâm, usûl-u fıkıh ve mantık dersleri alan Şahin YILMAZ Hocaefendi, bir süre sonra hocasının isteği doğrultusunda ikinci devre talebelere ders vermeye başlar. Bu arada Eminönü Müftüsü Bekir Efendi’den Buhari-i Şerif okumaya devam ederken Küçük Ayasofya Câmii’nde de vaâzlar verir. 1958’de Diyânet’in açtığı, Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi’nin gözetimindeki vâizlik ve müftülük imtihânlarına girer. 

    Bilmen Hocaefendi, Arapça ibare okumasını çok beğenir ve "Molla nerede okudun?"diye sorunca "Safvet Efendi’de" cevabını alır. İmtihândaki başarısı sebebiyle Diyânet İşleri Başkanlığı vâizlik için teklifte bulunur, ancak Safvet Efendi’nin ikinci grup talebelerini okuttuğu için bu teklife olumlu cevap veremez. İstanbul’da okurken Safvet Efendi telkinleriyle Ramazan’da vâizlik yapmak üzere İzmir’e giderken Akhisar’a uğrayan Şahin YILMAZ Hocaefendi, hamiyetli insanların kendisine sahip çıkması neticesinde 3 yıl boyunca Ramazan aylarında  Akhisar’da   fahrî  vâizlik yapar.

    1959’da askere giden Hocaefendi, askerlik sonrası bir çocuğu olmasına rağmen dışarıdan İmam-Hâtip okulunun imtihânlarına girerek orta kısmını bitirir. Mezun olduktan sonra babasının Akhisar’dan bir ev alması üzerine 16 Eylül 1962’de eşi ve hocasının ismini taşıyan oğluyla birlikte hicret ederek Hilâl Câmii’nde imam-hatip olarak göreve başlar. Hocaefendi Câmiinin 20 metrekarelik odasında Arapça ders tâlim etme teşebbüsünden sonra Hâfızlık eğitimi verilmesi hâlinde daha çok verim alınabileceğini fark eder.

    Cemaatin yardımlarıyla Hâfızlık eğitimi vesilesiyle ilk senelerde  senede 5-6 Hâfız yetiştirilirken, hayırsever Müslümanların katkılarıyla binalar da teker teker yapılmaya başlanır. Bu binaların yanı sıra Hilâliye Eğitim Vakfı’nın şimdiki binası 1981’de hayata geçirilir. 1982’de 250 talebeyle Erkek Kur’ân Kursu eğitime başlar. Her yıl 20-25 Hâfız mezun edilir. Hâfızlık eğitimi alan gençleri ise mezuniyet sonrasında da yalnız bırakmayan Hocaefendi, gençlerin gelecekleri adına üniversite eğitimlerini de vatandaşların himmetleri sayesinde burslu olarak sağlamaya çalışır. Sürekli borçlanan Hocaefendi, bir defasında babasının îkâzıyla karşılaşır. Babası merhûm Abdurrahim Efendi: 

  •   Oğlum senin bu haline şaşıyorum. 

   Hiç borçtan kurtulmuyorsun. 

   Ben borçlu olduğum zaman uyuyamam...

  demesi üzerine kendisi şöyle cevap verir: 

- Baba, ben de borçsuz olduğum gün 

  uyuyamıyorum

    1985’te okula giden öğrencilerin barınabileceği 8 daireli bir bina yaptırılır. Bir ara Avrupa’ya giden Hocaefendi, buradaki ahlâki çöküntüyü fark ederek kız çocuklarının da eğitim alabileceği bir Kur’ân Kursu açılmasına karar verir. Yurda döndüğünde hemen harekete geçen Hocaefendi, 1993 senesinde 300 kişi kapasiteli Kız Kur’ân Kursunun inşaatını bitirir.

    Şahin YILMAZ Hocaefendi, bulunmuş olduğu meclislerde defaâtle 1,5 ilâ 2 ay süren Yaz Kur’ân Kurslarının gerekli olan İslâmi altyapının kazandırılmasında yeterli olmadığını ifâde etmekteydi.

    Hocaefendi: "Anne ve baba dînî eğitim vermekle yükümlü olduğu çocuğunu mutlaka en az bir yıl Kur’an Kursuna göndermelidir. Çocuk bu sürede hem dinî mâlûmâtını öğrenecek, hem de ibâdete alışacaktır”" demekteydi.

    Şahin YILMAZ Hocaefendi , Lösemi (kan kanseri) ve akciğer enfeksiyonu sebebiyle 30 Nisan'da yattığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde , 28 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 10:40 sularında Hakk'a yürümüştür.

 

    ...Allah Rahmet Eylesin...

Resimler
Banka Hesap Numaralarımız

             HESAP ADI:HİLALİYE EĞİTİM VAKFI            

HALK BANKASI-TL

:

TR980001200956300016000140

VAKIFBANK-TL

:

TR730001500158007277875357

VAKIF KATILIM (ZEKAT)

 

: TR240021000000075586600003

VAKIF KATILIM (BAĞIŞ)

 

: TR510021000000075586600002

PTTBANK-TL

:

5505994

ZİRAATBANK-TL

:

TR430001000189483934605001

TR860001000189483934605003

ALBARAKA-TL

:

TR970020300002092420000001

TÜRKİYE FİNANS-TL

:

TR760020600251022482070001

KUVEYT TÜRK-TL

:

TR330020500000803210900002

İŞBANKASI-TL                               :TR850006400000135201296491

AKBANK-TL                                   :TR380004600095888000148742

ZİRAAT BANKASI-USD                 :TR590001000189483934605004

ZİRAAT BANKASI-EURO              :TR160001000189483934605002

VAKIFBANK EURO                        :TR720001500158048014731023

                                              

            Hilaliye Eğitim Vakfımızca yetkili kılınmış kişiler haricindeki kişilere ve yukarıdaki hesap numaraları haricindeki hesap numaralarına itibar etmeyiniz.

Hilaliye Eğitim Vakfımıza yapılacak bağışların tamamının Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden Gelir Vergisi Matrahından düşülebileceğini unutmayınız.

                 

HİLALİYE EĞİTİM VAKFI Copyright © 2015 - Tüm Hakları Saklıdır.

Telefon: 0 236 412 47 04 -  bilgi@hilaliye.com